måndag 6 juli 2009

Vardagen på PO SHEB

Att driva ett PO gör inte sig självt. Det är så mycket mer än att bara vara soldat. Alla har vi utöver vår ordinarie tjänst olika ansvarsområde såsom elverk, verktygscontainer, material-beställning, tvättmaskinsansvarig, kommendantur, welfare m.m.

Nedan följer lite bilder som beskriver vår verksamhet lite nämre.

Ovan: Lind ansvarig för våra elverk poserar glatt framför dessa tillsammans med sin bil. Fungerar ej elverken så har vi ingen ström och då fungerar ej PO´t.

Nedan ser ni PL hjälpa till med att sortera våra rations. Då de bor här ute under en längre tid så får de också hjälpa till med de arbetsuppgifter som behöver utföras.

Potatisen skalar inte sig själv. Här är det Pumba och Anna som hjälper kockis.

Monica och Anders var så här glada då de klättrat ner i en varm och trång vattentank för att rengöra den från sand och sandavlagringar. Kanske inte den mest soldatmässiga uppgiften att genomföra, men något som måste göras.

Här byggs en telefoncontainer ihop. I denna finns alltså vår "fasta" telefon för att kunna hålla kontakt med nära och kära. Tyvärr fungerar uppkopplingen mycket dåligt men när telefonen väl fungerar så är det lite mysigt att sitta där inne och prata.

Kontinuerligt underhållsarbete av PO´t innebär även att agera mattläggare.

Som ni själva nu har sett så är vi på PO SHEB inte bara combat utan även väldigt mångsidiga =)

1 kommentar: