onsdag 20 januari 2010

Löneavdrag

Påminnelse. Det löneavdrag som skett på senaste lönen under rubriken "PRIV TELEFONSAMTAL" är den del av kostnaden för welfaretelefoni som den anställde själv står för.

tisdag 15 december 2009

Vi är hemma nu

Tack alla som följt FS17 blogg under året och bidragit med fina kommentarer. Fortsätt gärna följa våra kollegor på FS18 på deras blogg. Länken finner ni i högra kolumnen och här http://swecon-afghanistan.blogspot.com/

tisdag 1 december 2009

Hemåt det bär...

Det finns en sång som leder till allsång i mässen och som spelas minst ett par gånger per kväll här i Mazar-e-Zharif just nu. Ni förstår nog vilken.... Det är många som är glada, lättade, nöjda och tillfredsställda att avsluta sina 7 månader på afghansk mark.

Bild 1. fotograf Zara, taget i Sar-e-Pol 090917 "Vakt utanför Head of education"

Det är väldigt skönt att få komma till Sverige och fira jul med nära och kära. Samtidigt känner jag, tillsammans med många fler, ett vemod att lämna det jobb som vi har gjort. Alla vi soldater har engagerat oss i våra uppgifter och det finns VÄLDIGT många olika sysslor. Vi har tillsammans gjort en insats för fred och haft ett gemensamt mål, vilket leder till att vi har erfarenheter som vi delar. Detta tror jag skapar en samhörighet som är stark. Även om man väldigt gärna vill dela med sig av erfarenheter och hur tiden här nere har varit, blir det en beskrivning som egentligen måste upplevas. Det är så många olika saker, tex kultur, miljö, levnadsvillkor, händelser och arbetssättet som skiljer sig från sverige, så det blir en lite konstig och skev bild man förmedlar.

Bild 2 fotograf Zara taget 090518 på patrull i Hindukush bergen 3200 möh.

De bilder ni ser i detta inlägg är från en utställning som vi hade planerat att genomföra på CNL. Tyvärr blev det inget mingel med premiärvisning av fotografierna i Kapellet, men nu kan vi istället visa dem för alla er som läser bloggen-världspremiär!

Bild 3 fotograf Tomas taget under fotpatrull längs Balkh river.


Bild 4 fotograf Joni, skjutning på Mike Spann. Så här ser det ut när man lägger ut "self protected smoke".
Tiden här nere har gått fantastiskt fort, den har formligen rusat förbi och det känns som det finns massor kvar att göra i landet. Nu får vi lämna över ansvaret för våra verksamheter till FS18. Det känns tryggt! Vi önskar dem lycka till och jag vill hänvisa er att fortsätta läsa från FS18:s blogg som finns som länk, den är mycket mer utvecklad och kommer ge er en superbrauppdatering omkring vad som sker här nere. Jag vill också passa på att tacka alla som gett så många uppmuntrande kommentarer på vår blogg. Det är många som läst och fått en tår i ögat av era fina inlägg.
Bild 5 fotograf Daniel taget Juni -09 från från luckan till en Patria, 80 km öst om Mazar-e-Zharif.

Bild 6 fotograf Johan
Bild 7 fotograf Johan taget 091003, sjukvårdspatria

Bild 8 fotograf Johan taget 091003
Bild 9 fotograf Johan taget 090611.
Bild 10 fotograf Alex, Combat Camera 090912 och inskickat av Peder på en vaktsoldat från Afghanska militären.
Bild 11 inskickat av Peder och taget 090420 utanför Mazar-e-Zharif.

Nu är det bara en vecka kvar innan de sista FS17 soldaterna lämnar insatsområdet. Vi kommer att genomföra medaljering och avslutningsmiddag den 10 december. Förhoppningsvis kommer ni att få fler uppdateringar på vad som skett där och lite information om återträffar mm. Så jag sätter nu punkt för skrivandet från Afghansk mark.
På återhörande/ Suzanne

tisdag 24 november 2009

lördag 21 november 2009

Anhöriga och vänner till FS 17

Vårt uppdrag i Afghanistan börjar närma sig sitt slut. Tiden har varit intensiv med många händelser. På allas näthinna och i tankarna här just nu är den senaste av attackerna riktade mot de svenska enheterna här vid PRT MeS. Det är med sorg vi kan konstatera att vi förlorat en kollega, vår afghanska tolk och samtidigt fått personal allvarligt skadad. Just nu håller vi som bäst på med att förbereda för överlämning till våra efterträdare som kommer ner med de första redan denna vecka. Och då finns det anledning att göra en första summering.

FS 17 har gjort skillnad i Afghanistan:

  • Valet har naturligtvis varit den enskilt största händelsen som påverkat den afghanska befolkningen. Vi vet nu att president Karzai kommer att fortsätta, men det viktigaste ur vår synvinkel är att den demokratiska processen fortsätter, att människor, både män och kvinnor, vågade rösta och att vi tillsammans med afghanska säkerhets- styrkorna kunde upprätthålla säkerheten i vårt område. Ur ett säkerhetsperspektiv i vårt område var valet en succé.
  • Vårt stöd till afghanska befolkningen i samband med vårens översvämningar. Trots att det inte är vår huvuduppgift så kunde vi bistå med hjälp när det som mest behövdes.
  • Partnering. Genom ett aktivt arbete från alla, soldater, befäl och rådgivare, har vårt samarbete med afghanska myndigheter och befolkning ökat. Detta är en av de viktigaste metoderna för att Afghanistan ska kunna utvecklas på det sätt som befolkningen vill. Under våra sju och en halv månader här har förmågan utvecklats avsevärt.

Vår ambition har varit att utgöra en länk i den kedja av svensk-finska insatser i Afghanistan som skapar en bättre tillvaro för den afghanska människan. Jag vill säga att jag tycker att vi har lyckats.

Varför har då det hänt så mycket mot FS 17 jämfört med tidigare förband? Det finns inget enkelt svar till den frågan, men jag vill nämna ett antal orsaker som bidragit. Genom vår ambition att stödja den afghanska säkerhetsstrukturen så har följden blivit att vi har följt dem till områden där säkerheten är sämre. När man påverkar maktstrukturen på olika sätt så får det konsekvenser. I Afghanistan är ofta konsekvensen att någon skjuter på dig. Samtidigt är det nödvändigt att arbeta i de områden där säkerheten är dålig, eftersom vi på detta sätt på sikt förändrar situationen till det bättre för befolkningen. Det är min bedömning att säkerhetsläget i Afghanistan generellt har försämrats. Det har även fått följder i vårt område. Vissa kriminella och motståndare till en demokratisk utveckling har vunnit mark i norra området. Vi har försökt att motverka detta, vilket leder till sammanstöter.

Era anhöriga, soldaterna vid FS 17 har gjort en enastående prestation och alla vid FS 17 ska med stolthet tänka tillbaka på sin tid här. Det har också ni hemma del i, eftersom utan ert stöd så hade inte vi kunnat vara här och genomföra verksamhet på det sätt som nu skett. Jag vill härmed ta tillfället i akt att framföra mitt varmaste tack för det stöd ni lämnat.

Hemkomst

Under de närmaste veckorna ska FS 17 lämna över till FS 18. Därefter kommer vi att resa till Sverige, genomföra hemkomst-samtal, medaljeras och slutligen rycka ut. Förberedelser för att ta emot oss har redan påbörjats, bl a har Försvarsmaktens Human Resource Center (HRC) varit på besök vid förbandet för att inhämta information om hur vi mår. Denna information utgör underlag för de hemkomstsamtal som kommer genomföras. All personal vid FS 17 deltar i hemkomstsamtalen, som är en del av arbetsgivarens uppföljningsansvar. I samband med detta kommer vi även bli medicinskt undersökta. Hemkomstprogrammet är en viktig del av insatsen och är obligatorisk.

Personalen reser hem i etapper till Sverige. För de som anländer sista veckan (vecka 50), dagarna 8/12 och 9/12, så genomförs ett modifierat program i förhållande till ovanstående. En gemensam avslutningsceremoni kommer hållas den 10/12 vid Armé- museum, där medaljering också sker. Till denna ceremoni kommer då alla tidigare hemvändande FS 17 soldater att inbjudas. Dagen kommer sedan att avslutas med en gemensam middag på Livgardet för alla soldater. Det innebär att alla som kommer hem vecka 50 kommer att avsluta på fredagen den 11/12.

Anhöriga är varmt välkomna att delta vid respektive soldats medaljparad vid Livgardet och/eller vid Armémuseum i Stockholm.

Många hälsningar från FS 17 genom

Olof Granander
Chef FS 17

fredag 20 november 2009

Nätverk

Öpppet hus för alla Fs17 anhöriga. Lördag 21 November 14.00-16.00 på Soldathemmet O2 i Boden. Ingen anmälan behövs. Välkomna!

tisdag 10 november 2009

Tekniska problem

Sedan onsdag eftermiddag har tekniska problem med satellit- kommunikationen medfört att soldaterna i Afghanistan, vid Camp Northern Lights, haft svårt att nå sina anhöriga hemma i Sverige. Problemet beräknas kvarstå till och med fredag.

2009-11-11:
Sambandet fungerar igen.