onsdag 15 juli 2009

Hälsningar från ISAF HQ Kabul

Här i Kabul tjänstgör ett antal svenskar, bland annat i den internationella staben ISAF HQ. De svenskar som tjänstgör på ISAF HQ sitter på olika delar i staben och bidrar i olika befattningar med värdefulla kunskaper till ISAF HQ.

På ISAF HQ tjänstgör även den svenska NIC:en, SWENIC (Swedish National Intelligence Cell), en enhet som förser bl.a. den svenska kontingenten med information. Den svenska NIC:en tillhör inte ISAF HQ utan är grupperad där för att på så sätt enklare stödja både ISAF HQ men även de svenska delarna.

Tempot här i Kabul är högt, här händer det ständigt nya saker som gör att man upplever ISAF HQ som en intensiv plats. Långa arbetsdagar i kombination med högt tempo är en vardag som vi har börjat vänja oss vid, även om det tagit tid.

Värmen trodde vi skulle vara en stor belastning men den har ännu inte gått över 35-gradersstrecket, vilket vi är glada för. Vi har den höga höjden, 1800 möh, att tacka för det. Att våra kollegor i Mazar-e-Sharif har det värre har vi förstått.

På ISAF:s högkvarter finns flera nationers NIC:ar samlade på ett och samma ställe, varför man brukar tala om en ”NIC Community”. NIC Community brukar träffas regelbundet för att diskutera olika saker. Dessa möten brukar ledas av en s.k. NIC Mayor. Denna position är att anses som något av ett förtroendeuppdrag och posten väljs i sann demokratisk anda. Svenskarna har för närvarande förtroendet att inneha befattningen NIC Mayor, vilket är positivt för Sverige.

Bortsett från arbete så finns här möjligheter att ta kaffe i avslappnande miljö såsom Destille Garden som utnyttjar då vi vill få oss ”finkaffe”. Det finns även stora möjligheter att träna i ett gym som består av två våningar med bl.a. spinning, gymnastiksal för olika bollsporter och skivstångsrum med stort utbud av både fria vikter och maskiner.

Kabul är en storstad med många ansikten. En stad som ständigt växer och utvecklas …

…medan vissa delar förblir som den varit sedan lång tid tillbaka.

Livet har sin gilla gång i Kabul, en hektisk stad som växer.

Hälsningar från oss i Kabul.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar